Biến tần Dorna

Thông tin chi tiết
abc
-34%

Biến tần Dorna DLF1-0075T4G

25,813,891₫   39,220,000₫
242 | 0
Xem nhanh
-34%

Biến tần Dorna DLF1-0055T4G

21,252,691₫   32,290,000₫
315 | 0
Xem nhanh
-34%

Biến tần Dorna DLF1-0045T4G

16,158,364₫   24,550,000₫
252 | 0
Xem nhanh
-34%

Biến tần Dorna DLF1-0030T4G|3 Pha 380V|30kW(40HP)

12,709,491₫   19,310,000₫
280 | 0
Xem nhanh
-34%

Biến tần Dorna DLF1-0022T4G|3 Pha 380V|22kW(30HP)

10,076,764₫   15,310,000₫
278 | 0
Xem nhanh
-34%
-34%

Biến tần Dorna DLF1-0011T4G

5,561,636₫   8,450,000₫
422 | 0
Xem nhanh
-34%

Biến tần Dorna DLF1-05D5T4G

3,725,309₫   5,660,000₫
313 | 0
Xem nhanh
-34%

Biến tần Dorna DLF1-03D7S2G

3,422,545₫   5,200,000₫
332 | 0
Xem nhanh
-34%

Biến tần Dorna DLF1-0D40S2G

1,665,200₫   2,530,000₫
382 | 0
Xem nhanh
-34%

Biến tần Dorna DLB1-0030T4G

12,031,564₫   18,280,000₫
620 | 0
Xem nhanh