Thiết bị điện, thiết bị tự động hóa, thiết bị khí nén và thủy lực

Xem nhanh

Sản phẩm mới

Biến tần Control Techniques S100-01113 | 1P 100V | 0.18kW (0.25HP)

Biến tần Control Techniques S100-01113 | 1P 100V | 0.18kW (0.25HP)

2,264,400₫  
604 | 0
Biến tần Control Techniques S100-01123 | 1P 100V | 0.25kW (0.33HP)

Biến tần Control Techniques S100-01123 | 1P 100V | 0.25kW (0.33HP)

2,307,240₫  
514 | 0
Biến tần Control Techniques S100-01133 | 1P 100V | 0.37kW (0.5HP)

Biến tần Control Techniques S100-01133 | 1P 100V | 0.37kW (0.5HP)

2,380,680₫  
530 | 0
Biến tần Control Techniques S100-03113 | 1P 100V | 0.55kW (0.75HP)

Biến tần Control Techniques S100-03113 | 1P 100V | 0.55kW (0.75HP)

3,423,120₫  
493 | 0
Biến tần Control Techniques S100-03123 | 1P 100V | 0.75kW (1HP)

Biến tần Control Techniques S100-03123 | 1P 100V | 0.75kW (1HP)

3,425,160₫  
436 | 0
Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec DSFOX-X10 thay thế Fox-1004 | -55~99.9℃ | 71x29mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec DSFOX-X10 thay thế Fox-1004 | -55~99.9℃ | 71x29mm

495,856₫     639,815₫
1107 | 0
Bộ điều khiển nhiệt độ  Conotec DSFOX-XR10 | -55~99.9℃ | 71x29mm

Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec DSFOX-XR10 | -55~99.9℃ | 71x29mm

711,852₫  
683 | 0
Bộ định thời Autonics LE7M-2B | 100-240VAC - Max. 4.2VA

Bộ định thời Autonics LE7M-2B | 100-240VAC - Max. 4.2VA

1,391,130₫  
492 | 0
Bộ định thời Autonics LE7M-2D | 100-240VAC - Max. 4.2VA

Bộ định thời Autonics LE7M-2D | 100-240VAC - Max. 4.2VA

1,391,130₫  
415 | 0
Máy quét laser Autonics LSC-C10CT3-ET loại 2D 270°

Máy quét laser Autonics LSC-C10CT3-ET loại 2D 270°

27,572,295₫  
459 | 0
Máy quét laser Autonics LSC-C25CT3-ET loại 2D 270°

Máy quét laser Autonics LSC-C25CT3-ET loại 2D 270°

34,214,295₫  
494 | 0
Máy quét laser Autonics LSC-C5CT3-ET loại 2D 270°

Máy quét laser Autonics LSC-C5CT3-ET loại 2D 270°

20,957,970₫  
488 | 0
Sản phẩm Stanley
Control Techniques S100

Thương hiệu