Thiết bị điện, thiết bị tự động hóa, thiết bị khí nén và thủy lực

Xem nhanh

Sản phẩm mới

Biến tần Control Techniques S100-01113 | 1P 100V | 0.18kW (0.25HP)

Biến tần Control Techniques S100-01113 | 1P 100V | 0.18kW (0.25HP)

2,264,400₫  
222 | 0
Biến tần Control Techniques S100-01123 | 1P 100V | 0.25kW (0.33HP)

Biến tần Control Techniques S100-01123 | 1P 100V | 0.25kW (0.33HP)

2,307,240₫  
189 | 0
Biến tần Control Techniques S100-01133 | 1P 100V | 0.37kW (0.5HP)

Biến tần Control Techniques S100-01133 | 1P 100V | 0.37kW (0.5HP)

2,380,680₫  
192 | 0
Biến tần Control Techniques S100-01S13 | 1P ra 3P 220V | 0.18kW (0.25HP)

Biến tần Control Techniques S100-01S13 | 1P ra 3P 220V | 0.18kW (0.25HP)

2,168,520₫  
170 | 0
Biến tần Control Techniques S100-03113 | 1P 100V | 0.55kW (0.75HP)

Biến tần Control Techniques S100-03113 | 1P 100V | 0.55kW (0.75HP)

3,423,120₫  
186 | 0
Biến tần Control Techniques S100-03123 | 1P 100V | 0.75kW (1HP)

Biến tần Control Techniques S100-03123 | 1P 100V | 0.75kW (1HP)

3,425,160₫  
173 | 0
Biến tần Control Techniques S100-03133 | 1P 100V | 1.1kW (1.5HP)

Biến tần Control Techniques S100-03133 | 1P 100V | 1.1kW (1.5HP)

4,651,880₫  
196 | 0
The temperature controller Conotec DSFOX-X10 | -55~99.9℃ | 71x29mm

The temperature controller Conotec DSFOX-X10 | -55~99.9℃ | 71x29mm

544,000₫  
360 | 0
The temperature controller Conotec DSFOX-XR10 | -55~99.9℃ | 71x29mm

The temperature controller Conotec DSFOX-XR10 | -55~99.9℃ | 71x29mm

756,500₫  
260 | 0
Máy quét laser Autonics LSC-C10CT3-ET loại 2D 270°

Máy quét laser Autonics LSC-C10CT3-ET loại 2D 270°

27,572,295₫  
174 | 0
Máy quét laser Autonics LSC-C25CT3-ET loại 2D 270°

Máy quét laser Autonics LSC-C25CT3-ET loại 2D 270°

34,214,295₫  
189 | 0
Máy quét laser Autonics LSC-C5CT3-ET loại 2D 270°

Máy quét laser Autonics LSC-C5CT3-ET loại 2D 270°

20,957,970₫  
186 | 0
Sản phẩm Stanley
Control Techniques S100

Thương hiệu